Het Bullit Country Bulletin (BCB) wordt elf maal per jaar uitgegeven per e-mail, met een oplage van 10.000 e-mail abonnees.

Advertentie Tarieven zijn:    

A: Per hele pagina:

100  euro

B: Per halve pagina:

50    euro

C: per 1/4 de pagina

25 euro

D: Banner-plaatsing    met link verwijzing:

5      euro

E: Adverteerders die in alle elf uitgaven een advertentie willen plaatsen krijgen 10% korting.  [ uitgezonderd optie D]

Bovengenoemde opties en bedragen zijn per uitgave van het BCB [bullit country bulletin]

F: Voor het uitzenden van een extra RECLAME e-mail naar onze contacten word een prijs in rekening gebracht van  150,-  euro  (per opdracht )

Voorwaarden:

01: Aanleveren van de advertentie is mogelijk per e-mail  of reguliere post, met uw advertentie-gegevens.

02: Vermeld uw naam- en adres-gegevens. Bedrijven en stichtingen met vermelding KvK-nummer.

03: Vermeld uw advertentie-keuze A, B, C, D

04: Vermeld advertentie-keuze E met ja of nee

05: Na ontvangst van uw gegevens krijgt u een orderbevestiging, welke u ondertekend retour moet zenden per mail als pdf of per reguliere post of per fax.
06: Aan het einde van elke maand word het magazine verzonden.

 

Aanleveren van Advertentie:
De wijze van aanleveren van uw advertentie kan in alle formaten
Bij voorkeur in PDF, of JPEG. Ook losse tekst kan aangeleverd worden
opgemaakt in MS-Word.
 
De prijzen zijn altijd bespreekbaar. U kunt ook kiezen om eventueel hoofdsponsor te worden (  100 eu,-  per jaar) , dat is prijsmatig over een geheel jaar bekeken, dan altijd goedkoper.
 

Betalingen:

Betaling vindt plaats per omgaande na ontvangst factuur welke u per e-mail wordt toegezonden.

Er wordt geen btw-toeslag verrekend op factuur. St. Bullit Country heeft geen btw-plicht

Na ontvangst van uw betaling zal uw informatie geplaatst worden in de eerstvolgende uitgave.

Vermeld bij uw betaling het factuurnummer.

Voor meer informatie mail naar bullitcountry-magazine@outlook.com

Afgeschermde nummers weergaves worden niet beantwoordt!

Advertentie opgeven mail dan uw advertentie gegevens naar

bullitcountry-magazine@outlook.com

I.v.m de deadline dient de advertentie ALTIJD voor de 20ste van elke maand aangeleverd te worden, en betaald te zijn.

Bank rekening bullitcountry;

T.n.v St.BullitCountry Info te Boxtel  Nederland

ABN-AMRO: 59.04.35.590


IBAN: NL05 ABNA 0590 4355 90
BIC: ABNANL2A